Konzulát

Konzulát

Konzulátem může být úřad konzula, zastupiteľtvo státu v cizím státě či ambasáda. Konzul je dle mezinárodního práva úředníkem, který zastupuje svou zem v jiné zemi a je pověřen vízovými, pasovými a přistěhovaleckými záležitostmi. Činnost konzulů a jejich status jsou upraveny Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z roku 1963. Například v Praze je konzulát.

ETARGET